Size yardımcı olmaktan Mutluluk duyarız!

Aşağıda sigortayla ilgili sık sorulan soruların (SSS) bir listesi bulunmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

“Sigorta, bir ihtiyaç değil zorunluluktur. Kendi hayatını düşünen, geleceğini planlayan, risklerinin bilincinde olan herkes sigorta yaptırmalıdır. “

Hayat sigortası ile poliçe süresi boyunca başınıza gelebilecek maluliyet (sakat kalma), tehlikeli hastalık veya işsizlik gibi durumlarda size, vefat durumunda ise yasal mirasçılarınıza seçtiğiniz teminatlar kapsamında maddi destek sağlıyoruz.

Söz konusu avantajların yasal çerçevesi  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 63. ve 89. maddelerinde açıklanmaktadır. Risk hayat sigortası poliçelerindeki  uygulamaya  istinaden  ödediğiniz  primlerin tamamını, brüt gelirinizin %15’ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartıyla vergi matrahınızdan düşebilirsiniz.

Birikimli Hayat sigorta poliçesinde tayin edilen sigortalının ve sigorta ettirenin değişikliği mümkündür.

Hayır. Hayat Sigortası olası risklere karşı sizin ve sevdiklerinizin finansal standartlarınızı korumanıza yardımcı olan bir sigorta türüdür. Sağlık Sigortası ise, özel sağlık kurumlarında sağlığınız için gerekli tanı ve tedavi işlemlerine yardımcı olan sigorta bir sigorta türüdür.

Hayat sigortanızı yaptırırken lehtar olarak isterseniz yasal varislerinizi, isterseniz dilediğiniz başka kişi ya da kişileri seçebilirsiniz.

Evet, poliçeniz yurtdışına taşınmanız durumunda da geçerliliğini korumaktadır. Hayat Sigortası genel şartlarının A.6. “Sigortanın Coğrafi Sınırı” başlıklı maddesinde “Bu sigorta dünyanın her yerinde geçerlidir.” şeklinde düzenlenmiştir. Ferdi Kaza Sigortası Hayat Sigortası genel şartları 7. “Sigortanın Mülki” başlıklı maddesinde ise “İşbu sigorta teminatı Türkiye Hudutları dışında da caridir” şeklinde düzenleme getirilmiştir.

TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) efektif döviz satış kuru genel ağ sitesinde 15:30’da ilan edilir ve ertesi gün Resmi Gazete’de yayınlanır. Bu doğrultuda işlem tarihinden bir önceki günün kuru baz alınarak hesaplanır ve poliçe primleri de tahsilat tarihinden bir önceki iş gününün TCMB efektif döviz satış kuru dikkate alınarak tahsil edilir.